80 φωτογραφίες που θα καταλάβουν μόνοι όσοι έζησαν στις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90

Το ελληνικό facebook είναι γεμάτο μικρές σελίδες αφιερωμένες για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Πολλές από αυτές τους αξίζουν περισσότερο προβολή, εμείς μας αρέσει να ψάχνουμε και να βρίσκουμε μικρές τέτοιες σελίδες διαμάντια και να τις προβάλουμε.

Όπως για παράδειγμα η σελίδα με την ονομασία Νοσταλγοί Ογδόντα Ενενήντα που μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και ειδικά στις δεκαετίες του 80 και 90 που πολλοί θα συμφωνήσουν ότι ήταν από τις καλύτερες στην Ελλάδα.

Ας δούμε 80+ φωτογραφίες που συλλέξαμε μια μια από την σελίδα στο facebook Νοσταλγοί Ογδόντα Ενενήντα.

00bb37db4cc0344769b5582533235a24-1

0ae66f7975d424f574940610be1bde81-1

0bf65444b07c62c27689616d78574511-1

0ffdd584fb85daf43619f9cb8605835e-1

1aa46ed97555a94d9edf31a9276bf413-1

1b5defd4b155ba8347901624878f88dc-1

2bba40ac9f5cbc321706fd94019ef5a7-1

2cb23b89dc2556bd12096dc362399259-1

2e6662f954169a5696dc00e17a5b13df-1

03f4a66496bd2fe3160bfb2588cb6594-1

3bece65a9e378cfc62e7bd60b5ce88fe-1

 

3e2d92dd988e68b07e74483ff46046df-1

4c3ecc4b0f9da77c06d349c01ff79c9a-1

4c6c01bf8eb2a7c4b7f9fe6c1b2aa039-1

5c45a8006b483969e3171c976df5a797-1

5cac75c8becd0850d8d60a4c62418081-1

5f0ceb663b27fa5db563c786f1f2e217-1

6cb6f9612c95e4402cd336b497091b23-1

6e5e561d22434e093d600a9b97d90d8f-1

07bef9e62922516a82979be1128a025f-1

07eb66fdda53610fa0a5b6ded2d8f60f-1

7ce5230ee87db6320c365e02887cf96a-1

7ecec26e75b4c0d083a51a43eeb58c6f-1

7edf3640cd5f37163224fbd6d3db147d-1

7fd82b15270da03aa8e9c79bbeddf703-1

8f825ecbc2e42e784e0fad1f39dc4f02-1

9f1d82b486d1672bd693355282b531e7-1

9f6804ec8b7e0b66da99754931e2d10c-1

9fcfecd58c032db04630dd3e447126d0-1

13e63f55ce1354aa09aaba3f4eeb8993-1

14a296579ccd64318329f31bf72638be-1

47f9c1535b0e49e9a6a72feebd618e24-1

51b160c9cbfdb380cd0c9e448ebf54e0-1

057ccdc87404c71d678694a641a4dcd1-1

61b5b38658c4a7c4f44fd220c173c4da-1

69db8c0cfddd899971834b967fb21b8c-1

113a6f41c4e7d15e3a68896677d5ed0b-1

255c8934de1743efa71254d4478cdfb5-1

432ecb3ff78cf332eeddd425c6c91103-1

0463b696ca97de5eeb018bc4a9c390fa-1

971b0e5634ab6771d2a6d213fde9a1d2-1

4171f59b69ec92ef8eaea05ba22b6f71-1

4178fc5d6b70d0524344b0381df69c31-1

4426b1eee05c37c803516c76d0b40c37-1

7929a4a657318fad35b74d9b07be79a0-1

8372d6d47ccc5bb59c7000c5fb1caacb-1

27290ac97b4317b789a1b83343e3ef77-1

66029f4daf70d9c27cf86979b904e695-1

98928cbfc2e1e503cb806c61856dfe40-1

3795095ff18dae62fb889ce9b1200187-1

41671547db41b0e45dbd2d24cbcfc7d5

404460454798dc5afeae90043dc1dd3c

a96efde80381af3c7c876b12c67613e7

a95186e84a20f6f2f134c3962bbb4091-1

ab1ac53e62f53b83111535d40a94e7e8-1

acf2ef229c286fbdc61d52c5058c8b92-1

ae575e34eec78a78833a227781879530-1

b0c2bbdfde84352c3a3cd13ea96719d4-1

b8c1d6c64020e3ef5a25a80413437dbb-1

b10a269e245a8505715aea50b3ed67f5-1

b70fa28e2f072f3a1f517dfff2e900ac-1

bd3a04f47122965925446107aedc5732-1

beff1b9009aa4d6b8821f42406ee682b-1

c0b8732518917df7122a7386d0390b7c-1

c5dd771b5159d12ce764aae52f7e50d4-1

c7a25202f50a97986be8e02fde6b6583-1

c030a9b3a5bd331e72003b4d51ecf8ba-1

c085d9eb0917d4686daee09fb65e95a1-1

ca7d95f4c3ed1bd90314fc869d2c6de7-1

cb4b0e30b107e80d3be3f7c860c626c3-1

cbfa9e3d1d8487170dc407e86fd5238f-1

d2ffff062b4bfd96e1019e2cff9a643f-1

d9e3566baf9df21693a2633b46773a2c-1

d3691f0d9ccd375414d32c1b9fdaba23-1

db3510f3e0a8e09327c7057020d33144-1

de2bb520a16c4acfeb025f05bb63531b-1

de45414ee6cc08e9335138ca79ff5cfd-1

e2f37ff37c11890746157a3b06f4d5d1-1

e8d6b0b9ba25a469affcb9a434059395-1

ea095106f78b6e72049cab512b410ca5-1

ece14a727a0d534169388148f3cb0b3b-1

eef952f38ab9be4c20ca9bc8a857562a-1

f0caf4aa00e0646c28014b785bca1290-1

f3b606398ab8e283c5fa2d63525e2c1b-1

f44b877a7669e3c8fd3f679ff17c7ff7-1

f81dce3df1ce31386142cd817cf78a31-1

f2780b7b0c54a6b64c672adf6f2babd4-1

f57953363b6becb3ca6e762045615e05-1

faf01b958ad37072655edfb6f4f09e18-1

fb7c945f04357f815e83d60107d1b9fc

Μην ξεχάστε να ακολουθήσετε την σελίδα Νοσταλγοί Ογδόντα Ενενήντα στο facebook!